Links

 

Hernia, frozen shoulder, gewrichtsklachten

Wij hebben een groot netwerk en we werken regelmatig samen met andere osteopaten en collega’s vanuit andere disciplines.